Audiologia

La nostra pràctica d’audiologia al Centre Òptic Alcarràs està centrada en la comprensió i el manteniment de la salut auditiva dels nostres pacients. Abans de proposar solucions personalitzades com l’adaptació d’audiòfons, realitzem una sèrie de proves detallades per avaluar amb precisió la teva capacitat auditiva i identificar qualsevol problema existent. A continuació, describim algunes de les proves essencials que realitzem com a part d’aquesta exploració auditiva exhaustiva:

1. Acumetria: Una prova que avalua la capacitat de discernir els sons en diferents nivells d’intensitat, proporcionant informació sobre la teva tolerància als diferents volums.

2. Otoscopia Digital: Mitjançant l’ús de tecnologia digital avançada, examinem visualment l’interior de l’oïda per identificar qualsevol signe de problemes com cera impactada o altres anomalies estructurals.

3. Timpanometria: Aquesta prova avalua la mobilitat del timpà, donant-nos informació sobre la salut del teu sistema d’oïda mitjà i ajudant-nos a identificar possibles problemes com la presència de fluids a l’oïda mitjana.

4. Audiometria Tonal: Utilitzant tons purs, avaluem la teva capacitat per escoltar diferents freqüències, identificant quines àrees del teu espectre auditiu poden estar afectades.

5. Logoaudiometria: Aquesta prova avalua la teva habilitat per comprendre paraules i sons específics, oferint una imatge més completa de la teva capacitat de comunicació verbal.

ADAPTACIÓ D’AUDIÒFONS

Amb les dades recopilades de les proves audiòlgiques anteriors, es procedeix a una anàlisi minucios de les necessitats individuals del pacient. Séxplora el seu estil de vida, les situacions en què necessiten millorar la seva audició i les preferències personals.

Utilizant les dades anteriors, es seleccionen els audiòfons més adequats. S’ajusten amb precisió per adaptar-se perfectament a l’orella del pacient i optimitzar la seva experiència auditiva. 

Després de la col·locació dels audiòfons, es realitzen proves addicionals per assegurar-se que l’adaptació sigui òptima i avaluar la capacitat dels audiòfons de millorar la percepció del sons i la comoditat del pacient amb els dispositius nous.

Finalment, es proporciona una orientació detallada sobre el manteniment i l’us correcte dels audiòfons. Es dóna al pacient informació rellevant sobre el canvi de bateries, la neteja dels dispositius i consells per a una adaptació suau i eficaç al nous audiòfons.

Amb el compromís de proporcionar una atenció personalitzada, estem aquí per guiar-te a través de tot el procés, des de les proves inicials fins a la adaptació d’audiòfons i més enllà. La teva capacitat auditiva és única, i la nostra atenció també ho és.

Traducir »