CATARACTES

Les cataractes són la pèrdua de transparència progressiva del cristal•lí, que és la lent que tenim dintre de l’ull darrere de la pupil•la.

És un procés fisiològic normal que va associat a l’edat; el moment en que comença i el seu desenvolupament pot variar segons la persona. També poden aparèixer cataractes com a conseqüència d’un traumatisme, medicament o malaltia.

La simptomatologia que provoquen les cataractes és una disminució de l’agudesa visual, canvis en l’estat refractiu dels ulls, possible visió doble monocular, enlluernament o fotofòbia i alteració de la visió del color.

El tractament és la cirurgia quan l’agudesa visual està considerablement afectada. Els resultats de la cirurgia de cataractes són més bons quan més aviat s’operin ja que el cristal•lí no serà encara tant dens i compacte i la seva extracció serà més fàcil i segura.


Diseño web realizado por Aciertaweb