AMBLIOPIA

L’ambliopia és la condició, normalment unilateral, en la qual amb la millor correcció possible l’agudesa visual és menor del 100% en absència de qualsevol patologia. Aquesta baixa agudesa visual és conseqüència d’un problema de competència binocular. Quan naixem la nostra visió es va desenvolupant durant els primers anys de vida, en els quals el sistema visual és molt susceptible a qualsevol canvi i té molta facilitat per guanyar però també per perdre la seva funció. Si un dels dos ulls no es desenvolupa correctament és quan apareix l’ambliopia.

La causa d’aquest incorrecte desenvolupament pot ser per un defecte refractiu no corregit, per algun factor que obstrueixi la visió d’aquest ull, per un estrabisme (ull desviat), per problemes oculomotors, ... Llavors quan el cervell rep la imatge defectuosa d’aquest ull la suprimirà, per no veure-hi borrós o doble, i és per això que no seguirà el procés de maduració normal.

És molt important la detecció precoç en aquests casos perquè quan més aviat tractem l’ambliopia més bons resultats obtindrem podent recuperar més agudesa visual.

El tractament en aquests casos seria solucionar primer el problema que ha causat el que no s’hagi desenvolupat correctament la visió de l’ull amblíop i després seguir un programa de teràpia visual encaminat a igualar l’agudesa visual dels dos ulls primer, i després treballar i consolidar la visió binocular. En molts casos caldrà ocluir l’ull “bo” durant unes hores al dia per que la recuperació de l’altre ull sigui més ràpida.


Diseño web realizado por Aciertaweb