DISFUNCIONS DE LA VISIÓ BINOCULAR

La visió binocular és la capacitat d’integrar i coordinar les imatges que rebem a cada ull per separat en una imatge única i en tres dimensions. Aquesta capacitat del sistema visual ens permetrà veure l’espai en profunditat i així poder calcular les distàncies que ens separen dels objectes per fer qualsevol activitat en la nostra vida diària. Per a que això sigui possible és imprescindible la integritat de la via visual, del sistema oculomotor i del sistema sensorial. Això significa que els dos ulls es dirigeixin al mateix punt de mirada i que l’agudesa visual i la capacitat acomodativa (d’enfocament) sigui la mateixa als dos ulls.

Els problemes de la visió binocular són els més freqüents a la nostra població després dels problemes refractius. Per poder detectar-los s’haurà de realitzar un examen visual complert de totes les habilitats del sistema visual.

Les disfuncions de la visió binocular més habituals són l’Excés o Insuficiència de Convergència o de Divergència que és quan hi ha dificultat per a que els dos ulls mantinguin la mirada a un mateix punt amb comoditat durant una estona prolongada. Quan l’esforç per mantenir els ulls en aquesta posició és tant gran que no es pot fer, aquesta disfunció es descompensarà i es manifestarà un estrabisme.
Una altra disfunció de la visió binocular molt comú és l’Excés, Insuficiència o Inflexibilitat d’Acomodació que és quan hi ha dificultat per relaxar l’acomodació, estimular-la o les dues coses alhora respectivament.

Aquests problemes es manifestaran en forma de mals de cap, visió borrosa ocasional, falta d’atenció i de concentració, hiperactivitat, fatiga visual, reduïda capacitat de comprensió i velocitat lectora, baix rendiment a l’escola o a la feina, ...

El tractament de les disfuncions de la visió binocular és bàsicament la teràpia visual. Després de fer un examen visual complert l’òptic-optometrista dissenyarà un pla de teràpia visual específic per cada cas particular.


Diseño web realizado por Aciertaweb