ASTIGMATISME

L’astigmatisme és l’estat refractiu de l’ull en que els rajos de llum que provenen d’un objecte focalitzen en dos punts diferents de la retina per la no esfericitat de la còrnia. Per fer-nos una idea, la còrnia d’un ull astigmàtic és com mitja pilota de rugbi mentre que la d’un ull sense astigmatisme és com mitja pilota de futbol.

L’astigmatisme normalment apareix ja des dels primers mesos del naixement, si és elevat pot ser hereditari i si hi ha canvis al llarg de la vida pot ser induït per l’ús de lents de contacte, provocat per alguna membrana externa de l’ull que pressioni la còrnia o per alguna patologia.

La persona que tingui astigmatisme tindrà la visió afectada tant de lluny com d’aprop, tot i que d’aprop acostuma a ser més bona. També manifestarà mals de cap i pot aparèixer conjuntivitis o blefaritis. Les feines que requereixin una gran atenció augmentaran la simptomatologia.

Una quantitat petita d’astigmatisme es considera normal i si no produeix cap molèstia no cal corregir-la.

El tractament en aquest cas també seria la prescripció d’ulleres, lents de contacte o cirurgia refractiva si s’escau.


Diseño web realizado por Aciertaweb