QUERATOCON

El queratocon és una malaltia degenerativa de la còrnia, caracteritzada per una protusió localitzada de la curvatura corneal. És bilateral en la major part dels casos i la seva progressió és asimètrica. Es presenta freqüentment entre la segona i tercera dècada de la vida i afecta indistintament a homes i dones. Tot i ser progressiva en la major part dels casos, aquesta progressió disminueix a mesura que augmenta l'edat, tendint a l'estabilització després dels 30 anys, i en alguns casos aquesta estabilització succeeix abans, sense haver perjudicat seriosament la visió . Encara que durant dècades s'ha qualificat aquesta malaltia com no inflamatòria, estudis recents contradiuen aquesta definició.

Hi ha diverses hipòtesis per explicar els canvis anatòmics que caracteritzen la malaltia. Les investigacions més recents apunten a un debilitament de les unions moleculars entre les diverses làmines de col · lagen causat probablement per una major activitat oxidativa. La component hereditària també s'ha suggerit donat que al voltant del 8% dels pacients amb queratocon tenen algun familiar directe amb la mateixa malaltia.

Opcions de tractament:

Actualment no existeix cura per al queratocon, i tots els tractaments pretenen únicament la compensació òptica satisfactòria de la irregularitat corneal, proporcionar un reforç estructural a la còrnia, o eliminar l'àrea afectada i substituir-la per teixit sa d'un donant .

Tractament òptomètric:

: En particular les lents rígides permeables al gas, són actualment el mètode d'elecció per a la correcció del queratocon.:

Tractaments quirúrgic:

Cross – linking: Consisteix en l'activació, mitjançant llum ultraviolada, d'una substància anomenada riboflavina A i que produeix una mena de polimerització entre les làmines de col · lagen  les unions moleculars de les quals, es troben debilitades o absents, per reforçar la rigidesa de la còrnia .

Anells cornials: La intervenció consisteix a introduir uns segments de polimetil metacrilat a la còrnia i té com a objectiu la consolidació o reforç de l'estructura corneal.

Transplantament de còrnia: En casos molt avançats cal recórrer a la queratoplàstia, que consisteix en la substitució del teixit afectat pel de la còrnia d'un donant.


Diseño web realizado por Aciertaweb