DEGENERACIÓ MACULAR ASSOCIADA A L’EDAT (DMAE)

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE) és una malaltia degenerativa de la zona central de la retina. Està present en un percentatge molt elevat de població major de 70 anys i representa la primera causa de ceguesa legal a partir dels 50 anys.

Els primers símptomes que notarà una persona afectada de DMAE és veure distorsionades les línies rectes com el marc d’una porta, les línies d’una quadrícula, ... o tenir una petita taca al centre del camp visual. Al principi pot passar desapercebuda perquè acostuma a afectar primer a un ull i llavors no es detecta per la bona visió de l’altre. Una manera de controlar-ho és, cada setmana, tapar un ull i després l’altre per comprovar que la visió sigui bona i igual als dos ulls.

Hi ha dues formes de DMAE: la humida o exsudativa i la seca o atròfica.

La forma humida és la que provoca una pèrdua ràpida de visió a causa d’hemorràgies i vessaments a dins de les capes de la zona central de la retina, a la màcula.

Aquestes hemorràgies, provocades per petits vasos que creixen anormalment des de la coroides (capa que està a sota de la retina) cap a la retina, acaben destruint l’estructura neuronal d’aquesta última provocant una disminució de la visió central, necessària per llegir, identificar una cara, conduir, ...

Últimament s’han obtingut uns resultats molt esperançadors amb el tractament de la DMAE humida mitjançant injeccions directes d’un fàrmac específic a la zona afectada de la retina, sempre i quan la malaltia s’agafi en els seus primers estadis. Per això és imprescindible la detecció precoç, recomanant-se un examen visual a l’any a partir dels 40 anys.

La forma seca és més lenta i menys destructiva però de moment encara no s’ha trobat un tractament per aturar-la. Va afectant a petites zones de la retina central a través de processos de mort cel•lular que poc a poc es van ajuntant fins a deixar un petit illot central de visió.

En qualsevol de les seves formes els antecedents familiars són un factor determinant en la predisposició a patir DMAE, però el tabaquisme i la falta de vitamines a l’alimentació poden afavorir l’aparició d’aquesta malaltia.


Diseño web realizado por Aciertaweb