Filtres protectors

FILTRE PREVENTIU DAVANT LA DEGENERACIÓ RETINAL

En els pacients afectats per patologies retinianes que produeixen baixa visió, la llum tan indispensable en aquests casos per realitzar les activitats de la vida quotidiana, exerceix efectes negatius, tant a nivell de foto toxicitat, com de greus molèsties en forma d'enlluernament.

En aquest procés estan implicades principalment les longituds d'ona curta i alt contingut energètic corresponents a la radiació ultraviolada, llum violeta i la llum blava. Aquesta llum l’emeten principalment els terminals telefònics d’última generació, els smart-phones, les tablets, les pantalles d’ordinador i les TV de LEDS, sent més perilloses les que s’utilitzen a menor distància dels ulls.

La foto toxicitat es presenta en forma de dany fotomecànic, foto tèrmic i fotoquímic, afectant a l'epiteli pigmentari de la retina i a les cèl•lules foto receptores. L'enlluernament es deu principalment a l'acció que la dispersió de la llum blava pateix en passar a través dels mitjans òptics del globus ocular.

Així mateix, els pacients afectats per baixa visió evidencien una marcada reducció de la sensibilitat al contrast, la qual es veu potenciada en situacions d'enlluernament.

En aquest sentit, els estudis realitzats per la Dra Celia Sánchez Ramos, vénen a demostrar el que s'ha exposat anteriorment, així com, la reducció dràstica dels efectes foto tòxics de la llum davant de les estructures retinianes, després de la interposició de filtres selectius amb tall a 450 nm, manifestant, així mateix, l'acció preventiva d'aquests filtres davant l'evolució de determinades patologies retinianes.

Aquests filtres ja estan disponibles al mercat i es diuen " Lent oftàlmica CSR amb Filtre Preventiu Davant la Degeneració Retinal " indicat tant per ulls sans com per a aquells que presenten problemes de visió. Sent aquests el complement ideal de prevenció als danys que causen la llum violeta, blava i l'ultraviolada que incideixen en els ulls .

Les lents CSR groc 450 i CSR groc 450eo (extra fosc), presenten el mateix espectre d'absorció en les longituds d'ona curta, diferenciant-se en el percentatge d'absorció de la llum visible.

D'altra banda, els pacients revelen una millora de la reacció subjectiva en ambients lluminosos, gràcies a la reducció de l'enlluernament, sense detriment de l'agudesa visual, i al conseqüent increment de la sensibilitat al contrast.

Aquest efecte es veu potenciat amb l'adaptació dels filtres selectius en muntures amb protecció en 360 º, limitant el pas de la llum exclusivament a través del filtre .

Diseño web realizado por Aciertaweb